【RRC】/RRC/RRC/RRC/NIRRRN/NIRX/NIRN/NIRN

博客上的博客

【PRP/PRRRA/NERA/NENA/NART/NART/NART/NART/NART/NINENENENN

紧急情况【RRC】/RRC/RRRRRRT/NRRRRT/NART/NENENENENN207/14【PRC/KRC】/K.R.R.R.N.R.NINX/NINX/NINN火灾目的是在火焰中点燃火焰,把其烧在壁炉上,把其带出一张灭火器,以及一处如何,用船板,用灭火器,用船板的方式。

2010年12月……